Werkwijze

Kennismaking, intake en behandeling

In de eerste gesprekken maakt u kennis met mij en wordt uw probleem zo goed mogelijk in kaart gebracht (de intake). Daarna wordt in overleg met u besloten of psychotherapie een passende vorm van hulp is en of u daarmee verder wilt gaan.

In de behandeling die volgt wordt samen met u gezocht naar wat u belemmert te zijn zoals u zou willen zijn, of te accepteren hoe u bent. U wordt dus gevraagd stil te staan bij uw ervaring en bij wat u voelt. Dit kan moeilijk en ongewoon zijn. Tijdens dit proces leert u anders tegen uzelf en uw situatie aan te kijken. Door beperkingen onder ogen te zien en door meer gebruik te maken van uw mogelijkheden zult u er beter dan voorheen in slagen met moeilijke situaties in uw leven om te gaan.

 

Frequentie en duur van de therapie

Voor individuele psychotherapie komt u 1 keer per week voor een gesprek van 3 kwartier. Regelmatig wordt met u nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de therapie bereikt zijn. U bepaalt in onderling overleg met mij wanneer de therapie kan stoppen. De duur varieert van een half jaar tot twee jaar. De meeste behandelingen worden binnen een jaar afgerond.

 

Privacy

Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, lvvp. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en zonder uw schriftelijke toestemming doe ik geen mededelingen aan derden.

Zie ook:  Privacystatement K. Severijns