Kosten

Psychotherapie zit in de basisverzekering: iedereen met een nederlandse zorgverzekering heeft dus in principe recht op vergoeding (enkele uitzonderingen daargelaten, zie ‘onverzekerde zorg’). Behandelingen in mijn praktijk waarvoor uw verwijzer een indicatie heeft gesteld, worden na aftrek van het standaard eigen risico (€385) vergoed. Een voorwaarde is echter wel dat ik een contract heb met uw zorgverzekeraar: en die heb ik met alle zorgverzekeraars, m.u.v. Menzis.

De kosten van de behandeling worden door mij rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar op basis van de tarieven die vastgesteld zijn door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit gebeurt maandelijks op basis van het aantal consulten en bv telefoongesprekken dat u met mij heeft gehad.

Onverzekerde zorg

Behandeling van bepaalde problemen zoals werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen sinds 2013 buiten de basisverzekering en komen daarom niet meer voor vergoeding in aanmerking. Behandeling van deze onverzekerde zorg doe ik niet meer.