Kosten

Psychotherapie zit in de basisverzekering: iedereen met een nederlandse zorgverzekering heeft dus in principe recht op vergoeding (enkele uitzonderingen daargelaten, zie ‘onverzekerde zorg’). Behandelingen in mijn praktijk waarvoor uw verwijzer een indicatie heeft gesteld, worden na aftrek van het standaard eigen risico (€385) vergoed. Een voorwaarde is echter wel dat ik een contract heb met uw zorgverzekeraar: en die heb ik met alle zorgverzekeraars, m.u.v. Menzis.

Voor het vaststellen van de kosten wordt gewerkt met zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Afhankelijk van de aard van uw klacht bij aanmelding en de hoeveelheid tijd die ik besteed, wordt na een jaar of na afsluiting van de therapie bepaald hoeveel de therapie gekost heeft. Het vastgestelde tarief (bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa) wordt aan mij vergoed, meestal rechtstreeks door de zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg

Behandeling van bepaalde problemen zoals werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen sinds 2013 buiten de basisverzekering en komen daarom niet meer voor vergoeding in aanmerking. Behandeling van deze onverzekerde zorg doe ik niet meer.