Over mijzelf

Als psychotherapeut help ik je om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen. Samen onderzoeken we gedachten en gevoelens. Mijn rol is het creëren van een veilige omgeving waar binnen je mag ontdekken en ervaren, en waarin je leert te voelen wat je nodig hebt. Op deze manier ontstaat er ruimte om vaak lang bestaande patronen te doorbreken. Ook wordt dan meer duidelijk wat je kan en wil.

Als therapeut ondersteun en begeleid ik dit proces, maar als cliënt ga je zelf actief aan de slag en ontdek je wat er mogelijk is. Door zelf actief een bijdrage te leveren aan je gezondheid, kan je de regie weer in handen nemen.

Opleiding en ervaring

Ik ben Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd). Verder ben ik cliëntgericht psychotherapeut, schematherapeut-senior en gecertificeerd als EMDR Europe practitioner. Ik ben lid van de VCgP (Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie), EMDR vereniging, en van LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Ik werk al geruime tijd in de gezondheidszorg en vanaf 1998 als psychotherapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg. In combinatie met dit werk ben ik in 2007 deze praktijk als vrijgevestigd psychotherapeut gestart. Sinds 2009 werk ik enkel nog in mijn eigen praktijk, en heb ik inmiddels een grote ervaring opgebouwd. Vanuit mijn praktijk heb ik regelmatig overleg met huisartsen en collega-therapeuten, en heb ik contact met GGZ-instellingen.

Netwerk

Als zelfstandig psychotherapeut ben ik aangesloten bij Netwerk Psychotherapie Eindhoven e.o. Dit netwerk bestaat uit een groep van vrijgevestigde psychotherapeuten die regelmatig overleg met elkaar voeren om de eigen en gezamenlijke professionaliteit te bevorderen. Wij zijn allen al vele jaren werkzaam als psychotherapeut, en hebben gezamenlijk een brede expertise. Ieder van ons is BIG geregistreerd en lid van de LVVP.

Enthousiasme voor ons vak, en de wens dit goed en zorgvuldig uit te oefenen, bindt ons. Daarbij hebben we ruime ervaring in verschillende aspecten van dit werk. Indien nodig kunnen we verwijzen naar elkaar of voor elkaar waarnemen tijdens afwezigheid. Voor een meer multidisciplinaire inbedding werken we samen met psychiaters in de regio. De onderlinge lijnen zijn hierdoor kort, hetgeen het verloop van de behandeling ten goede kan komen.

Kwaliteitswaarborg

LVVP-visitatielogoDe beroepstitels van Klinisch psycholoog en Psychotherapeut zijn beiden beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Zie bigregister. Daarnaast voldoe ik aan de kwaliteitseisen die door beroepsverenigingen aan mij gesteld worden via het volgen van opleidingen en collegiale kennisuitwisseling.

Met ingang van 2017 geldt bovendien een verplicht Kwaliteitsstatuut. In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Mijn kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over mij of over de behandeling, ga ik daar graag in eerste instantie met u persoonlijk over in gesprek.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP beroepsvereniging. klachtenregeling LVVP