Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie richt zich op de hele persoon, en niet alleen op het symptoom of de klacht. Vaak zijn er in de loop van uw leven blokkades ontstaan of heeft u het gevoel geen greep meer op het leven te hebben. Cliëntgerichte psychotherapie helpt dit te herkennen en ermee te leren omgaan. Ook leert u daardoor veelal beter om uw eigen mogelijkheden te benutten en om beperkingen te onderkennen.

Bij cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat u zelf het beste kunt voelen en weten wat u wil doen. Het is niet zozeer de therapeut die de cliënt dit leert of hierin adviseert. De therapeut helpt u zich van dit voelen en weten meer bewust te worden.

Voor veel mensen blijkt cliëntgerichte psychotherapie een goede keuze. Zeker voor mensen die weten of vermoeden dat hun problemen te maken hebben met hoe zij met anderen en zichzelf omgaan, of dat deze te maken hebben met wat zij in hun leven hebben meegemaakt.

Meer informatie over cliëntgerichte psychotherapie kunt u vinden op vpep