Aanmelden

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars, m.u.v. Menzis, om verzekerden te kunnen behandelen.

Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Dit is wettelijk verplicht.

Wanneer u een verwijsbrief heeft, en duidelijk is dat een SGGZ behandeling geïndiceerd is, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Alleen op basis daarvan kan ik een inschatting maken of ik u kan helpen. (Enkel een directe verwijzing van de huisarts naar mij is hiervoor niet voldoende.)

Bij uw aanmelding wordt er naar gestreefd om zo spoedig mogelijk een afspraak met u te maken, al is er meestal wel een wachttijd.

Mijn (afspraak-) werkdagen zijn Maandag, Dinsdag en Donderdag.

Wachttijd:

Op dit moment neem ik vanwege de lange wachttijd geen nieuwe cliënten aan. (bijgewerkt april 2024)

Conform de richtlijnen van de NZA vermeld ik hierbij dat de wachttijd geldt voor zowel aanmelding als behandeling; voor alle diagnosegroepen binnen SGGZ en GBGGZ.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).