Aanmelden

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars, m.u.v. Menzis, om verzekerden te kunnen behandelen.

Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Dit is wettelijk verplicht.

Bij uw aanmelding wordt er naar gestreefd om zo spoedig mogelijk een afspraak met u te maken, al is er meestal wel een wachttijd.

Mijn (afspraak-) werkdagen zijn Maandag, Dinsdag en Donderdag.

Wachttijd:

Op dit moment is er een lange wachttijd en neem ik geen nieuwe cliënten aan. (bijgewerkt oktober 2023)

Conform de richtlijnen van de NZA vermeld ik hierbij dat de wachttijd geldt voor zowel aanmelding als behandeling; voor alle diagnosegroepen binnen SGGZ en GBGGZ.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).