Aanmelden

Voor 2018 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars, m.u.v. Menzis, om verzekerden te kunnen behandelen.

Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Dit is wettelijk verplicht.

Bij uw aanmelding wordt er naar gestreefd om zo spoedig mogelijk een afspraak voor kennismaking met u te maken, al is er meestal wel een wachttijd. Afhankelijk van de wachttijd zal de behandeling dan na enkele weken starten.

U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen: tel. 06-41284519.
Indien de praktijk niet bereikbaar is kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten. U wordt dan teruggebeld.

 

Wachttijd:

Op dit moment is er een wachttijd, voor zowel BGGZ als SGGZ, (bijgewerkt februari 2018). Omdat de wachttijd langer is dan 4 maanden neem ik nu tijdelijk geen nieuwe cliënten aan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).