EMDR

EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een passende therapie als u last heeft van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis die u heeft meegemaakt. Dit is een gebeurtenis die dusdanige sporen in uw geheugen heeft nagelaten dat u er nu nog steeds problemen van ondervindt. Voorbeelden hiervan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, pesterijen of krenkingen in de jeugd, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

Dit soort gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in uw leven. Vaak gaat het om zich steeds weer opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘Post Traumatische Stress Stoornis’ (PTSS).

Er is steeds meer bewijs dat dit soort beladen herinneringen en beelden een belangrijke rol spelen bij andere psychische klachten, zoals depressieve gevoelens, angsten die gepaard gaan met somberheid, een negatief zelfbeeld, schaamte, verdriet enz.

Als EMDR therapeut help ik u om de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR is een relatief nieuwe behandelmethode die steeds vaker wordt toegepast bij deze problematiek, meestal als onderdeel van een breder behandelplan. Meer informatie over deze behandelmethode kunt u vinden op emdr.